Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP ma jeden podstawowy cel: chronić pieniądze zainwestowane w nowy samochód. Jest to zabezpieczenie od straty finansowej, które bywa również określane ubezpieczeniem od utraty wartości pojazdu. GAP jest polisą dobrowolną, która w razie szkody pokrywa różnicę pomiędzy pierwotną wartością pojazdu z faktury zakupu a jego aktualną ceną rynkową. Wysokość wypłaconego odszkodowania ułatwia zakup nowego pojazdu tej samej klasy lub bezproblemową spłatę zaciągniętego leasingu/kredytu.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Ubezpieczenie GAP jest skierowane do osób kupujących samochód na kredyt lub korzystających z leasingu. W razie wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży auta poręczenie pozwoli uniknąć strat finansowych. GAP może być zawarty zarówno przez osobę fizyczną, osobę prowadzącą działalność gospodarczą, jak i osobę prawną. Zabezpieczany pojazd musi jednak spełniać następujące kryteria:

 

  • Pojazd nowy lub używany do 6 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia GO-gap.
  • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t..
  • Pojazd, który nie jest eksploatowany jako: pojazd specjalny, nauka jazdy, pojazd do przewozu osób (w tym taxi), wynajmowany w formule rent a car.
  • Pojazd o wartości fakturowej nieprzekraczającej 400 000 zł, (jeżeli kupujesz droższe auto, zapytaj o indywidualną zgodę).
  • Pojazd objęty ubezpieczeniem Auto-Casco, w przypadku ubezpieczenia w wariancie MAX.

Jakie są zalety ubezpieczenia GAP?

Bezpieczeństwo finansowe na okres trwania umowy leasingu lub umowy pożyczki
Ochrona przed efektem spadku wartości pojazdu nawet przez 5 lat
Ułatwienie zakupu nowego samochodu albo spłata leasingu lub pożyczki w przypadku utraty auta
Wysoki limit wypłaty odszkodowania, do 100 000 zł
Możliwość zawarcia ubezpieczenia do wartości pojazdu brutto lub netto
Możliwość zakupu pojazdu tej samej klasy/wartości, co pojazd utracony
Odszkodowanie wypłacone z polisy GAP może zostać przekazane na spłatę umowy finansowania z tytułu wcześniejszego jej zakończenia
Utrzymanie wartości pojazdu również w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy
Możliwość przeniesienia ubezpieczenia GAP na nowego właściciela przy sprzedaży pojazdu
Szybka i profesjonalna likwidacja szkód
Ubezpieczenie GAP może zostać zawarte dla pojazdu fabrycznie nowego i używanego
Ubezpieczenie działa w przypadku szkód spowodowanych przez kierującego pojazdem oraz w przypadku szkód wyrządzonych przez inny pojazd