Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP ma jeden podstawowy cel: chronić pieniądze zainwestowane w nowy samochód. Jest to zabezpieczenie od straty finansowej, które bywa również określane ubezpieczeniem od utraty wartości pojazdu. GAP jest polisą dobrowolną, która w razie szkody pokrywa różnicę pomiędzy pierwotną wartością pojazdu z faktury zakupu a jego aktualną ceną rynkową. Wysokość wypłaconego odszkodowania ułatwia zakup nowego pojazdu tej samej klasy lub bezproblemową spłatę zaciągniętego leasingu/kredytu.

 

Pierwsze trzy lata eksploatacji nowego samochodu mogą skutkować utratą nawet 60% pierwotnej wartości pojazdu. W sytuacjach stresowych, takich jak kradzież czy całkowite uszkodzenie pojazdu, odszkodowanie wypłacone z ubezpieczenia Auto-Casco często jest niższe niż wartość fakturowa samochodu.

 

Ubezpieczenie GAP, zapewniając pokrycie różnicy między pierwotną wartością pojazdu a odszkodowaniem wypłaconym przez podstawowy zakład ubezpieczeń, stanowi idealne rozwiązanie dla takich sytuacji. Dzięki temu, nie musisz martwić się o utratę zainwestowanych środków.

 

GAP umożliwia Ci bezproblemowe pokrycie strat, umożliwiając nabycie nowego auta o tej samej wartości co utracone lub spłatę zaciągniętego kredytu lub leasingu samochodu.

Zalety ubezpieczenia GAP:

 • Ochrona przed utratą wartości pojazdu nawet przez 5 lat.
 • Wysoki limit wypłaty odszkodowania, do 100 000 zł.
 • Możliwość zawarcia ubezpieczenia do wartości pojazdu brutto lub netto.
 • Możliwość zakupu pojazdu tej samej klasy/wartości, co pojazd utracony.
 • Możliwość skorzystania z odszkodowania w celu spłaty umowy finansowania.
 • Utrzymanie wartości pojazdu nawet w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy.
 • Możliwość przeniesienia ubezpieczenia GAP na nowego właściciela przy sprzedaży pojazdu.
 • Szybka i profesjonalna likwidacja szkód.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Ubezpieczenie jest dostępne dla osób prywatnych, prowadzących działalność gospodarczą czy osób prawnych. Nie ma znaczenia czy samochód został zakupiony za gotówkę, w leasingu czy na kredyt. Ubezpieczenie można nabyć w dniu zakupu pojazdu, lecz nie później niż w ciągu 100 dni od tej daty, lub podczas odnawiania ubezpieczenia AC/OC. Pojazd, którego dotyczy ubezpieczenie, musi spełniać kilka kryteriów, takich jak:

 • Pojazd nowy lub używany do 6 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia GO-gap.
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
 • Pojazd nieeksploatowany jako: pojazd specjalny, nauka jazdy, taxi czy pojazd wynajmowany w formule rent a car.
 • Pojazd o wartości fakturowej nieprzekraczającej 400 000 zł (w przypadku droższego auta, prosimy o indywidualny kontakt).
 • Pojazd objęty ubezpieczeniem Auto-Casco, w przypadku ubezpieczenia w wariancie MAX.

Szukasz najlepszej oferty ubezpieczenia GAP?
Wypełnij poniższy formularz!

Przeciągnij i upuść pliki do tego okna