Leasing operacyjny

Leasing operacyjny samochodu to rozwiązanie dla firm, które chcą sfinansować flotę pojazdów, bez konieczności korzystania z dodatkowych pakietów i usług serwisowych. Jedną z zalet tego rozwiązanie jest pełna kontrola budżetu Twojej floty samochodowej. Umożliwiają to stałe raty obowiązujące przez cały okres trwania kontraktu. Pozabilansowe finansowanie w ramach leasingu operacyjnego samochodów poprawia płynność finansową Twojej firmy i pozwala na rozliczenie raty w ramach kosztów uzyskania przychodu oraz daje możliwość odliczenia podatku VAT w dozwolonej przepisami kwocie.

Korzyści dla Twojej firmy

Leasing operacyjny jest przede wszystkim rozwiązaniem elastycznym. Uwzględnia on zarówno różne sposoby liczenia podstawy rat miesięcznych, mogące zawierać stopę stałą lub zmienną, jak i wysokość wartości końcowej pojazdów. Dzięki temu pozwala dostosować wysokość rat do Twoich możliwości finansowych. Czas trwania umowy wynosi od 24 do 60 miesięcy, a po jej zakończeniu istnieje możliwość wykupu finansowanych samochodów. Samochód lub samochody oddawane są w użytkowanie na podstawie umowy leasingu operacyjnego.
Możliwość ustalenia wysokiej wartości końcowej
Ustalane indywidualnie warunki finansowe
Możliwość wyboru sposobu liczenia miesięcznych rat (stała lub zmienna stopa)
Przewidywalne przepływy finansowe
Pozabilansowe finansowanie
Prawo do odliczenia podatku VAT przez Star Fleet przy zakupie pojazdów, dzięki czemu raty finansowe są kalkulowane od ceny netto samochodów
Raty leasingowe zawarte w koszt uzyskania przychodu
Możliwość odliczenia podatku VAT od opłaty miesięcznej w dozwolonej przepisami kwocie