Leasing operacyjny

Leasing operacyjny to forma finansowania, w której przedmiot leasingu jest częścią majątku leasingodawcy, który jest odpowiedzialny za amortyzację. Leasingobiorca, poprzez pokrycie opłaty wstępnej oraz regularnych rat leasingowych, uzyskuje prawo do korzystania z przedmiotu leasingu.

 

Umowa musi spełniać pewne warunki, w tym wymóg, aby okres trwania wynosił co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca ma możliwość wykupienia przedmiotu za wartość niezamortyzowaną, która nie może być niższa od pozostałej do spłaty wartości przedmiotu. Istotne jest, aby suma wszystkich rat netto przekraczała wartość początkową przedmiotu leasingu.

Elementy składowe leasingu operacyjnego

 • Opłata Wstępna

  Płatna na początku umowy leasingowej, jest wyrażana jako procent wartości przedmiotu leasingu, zazwyczaj w przedziale od 0 do 45%. Ta jednorazowa opłata pomaga zmniejszyć wysokość miesięcznych rat leasingowych.
 • Okres Finansowania

  Jest to czas, na jaki zawarta jest umowa leasingu. Okres finansowania może trwać od 24 do 84 miesięcy w zależności od indywidualnych potrzeb i wymagań leasingobiorcy. Przez ten okres, leasingobiorca płaci regularne raty leasingowe.
 • Wykup końcowy

  Po zakończeniu okresu leasingu, leasingobiorca posiada opcję wykupienia pojazdu za wartość końcową ustaloną w umowie. Wartość ta może wynosić od 1 do 50% wartości pojazdu i jest zależna od długości okresu finansowania.

Korzyści dla Twojej firmy

Leasing operacyjny to atrakcyjne rozwiązanie dla firm poszukujących elastycznych i efektywnych form finansowania. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do warunków umowy, dostosowanym do specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa.

 • Elastyczność

  Możliwość dostosowania warunków finansowych, takich jak sposób liczenia miesięcznych rat i ustalenie wysokiej wartości końcowej.
 • Przewidywalność

  Stabilne przepływy finansowe dzięki stałemu okresowi trwania umowy (od 24 do 60 miesięcy)
 • Pozabilansowe finansowanie

  Metoda finansowania nie wpływa na bilans firmy, co pozytywnie wpływa na wskaźniki finansowe.
 • Przewidywalność przepływów finansowych

  Regularne, ustalone raty leasingowe ułatwiają planowanie finansowe i stabilizują przepływy pieniężne.
 • Koszty uzyskania przychodu

  Raty leasingowe są uznawane za koszt uzyskania przychodu, co obniża podatek dochodowy.
 • Odliczenie VAT od opłaty miesięcznej

  Dodatkowe korzyści związane z odliczeniem podatku VAT od opłaty miesięcznej, w dozwolonej przepisami kwocie.

Szukasz najlepszej oferty leasingu?
Wypełnij poniższy formularz!

Przeciągnij i upuść pliki do tego okna