Kontakt

Star Fleet

Zabrska 14/18
40-083 Katowice

Właścicielem marki Star Fleet jest spółka Entertain Sp. z o.o., ul. Zabrska 14/18, 40-083 Katowice, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS ul. Lompy 14, 40-040 Katowice; Kapitał zakładowy: 5.000zł; KRS: 0000765508; NIP: 6342947444; REGON: 382243838